Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Facebook

 

Obsah

Ceny a předprodej vstupenek

V předprodeji si můžete zakoupit pouze permanentku. Tyto permanentky opravňují návštěvníky k přednostnímu vstupu na vinobraní – přímo na branách jim ve speciálním koridoru bude vstupenka vyměněna za identifikační pásky. Vyhnou se tak stání ve frontách u pokladen.

CENY VSTUPENEK - DO KONCE SRPNA ZVÝHODNĚNÁ CENA!

PERMANENTKA PÁ+SO

Cena při nákupu do 30.6.

Cena při nákupu do 31. 8.

Cena při nákupu do 15. 9.

ZÁKLADNÍ

300 Kč

350 Kč

390 Kč

ZLEVNĚNÁ

250 Kč

290 Kč

350 Kč

 

Zlevněné vstupné platí pro studenty, osoby nad 60 let a podnikatele s provozovnami v uzavřené zóně, kteří při vstupu se zakoupenou vstupenkou prokáží nárok na slevu příslušným dokladem (studentský průkaz, občanský průkaz aj.)

Vstup zdarma budou mít držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a děti do 15 let, které se prokážou dokladem potvrzujícím jejich věk (např. kartou pojištěnce). Toto prokazování bude probíhat na vyzvání u prodejců na vstupních branách. U ZTP/P jeden člověk jako doprovod zdarma.

 

Předprodejní místa:

 

 

 

 

 

Vstupenky na místě

Vstupenky (vstupní pásky) si můžete také zakoupit přímo ve dnech konání vinobraní na vstupech do historického centra Znojma.

 

 

PÁTEK

SOBOTA

PERMANENTKA PÁ+SO

ZÁKLADNÍ

270 Kč

290 Kč

390 Kč

ZLEVNĚNÁ

   

350 Kč

 

 

 

VSTUP ZDARMA (mimo rytířské turnaje)

  • děti do 15 let - po prokázání dokladem potvrzujícím věk
  • ZTP, ZTP/P - vč. doprovodu – jedna osoba

 

RYTÍŘSKÉ TURNAJE

Držitelé platné vstupenky na Znojemské historické vinobraní mají na turnaje vstup zdarma.

Cena pro návštěvníky bez platné vstupenky na ZHV 2017: 70 Kč (děti do 3 let zdarma)

Vstupenky je možno zakoupit pouze v době konání turnaje na místě.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ KE VSTUPENKÁM A INFORMACE PRO OBČANY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

V předprodeji zakoupené permanentky opravňují návštěvníky k přednostnímu vstupu na vinobraní – přímo na branách jim bude vstupenka vyměněna za identifikační pásky. Vyhnou se tak stání ve frontách u pokladen.

Ve dnech vinobraní budou u vstupních bran umístěny pokladny, kde si návštěvníci mohou zakoupit identifikační pásky opravňující ke vstupu do historického centra města.

Prosíme, pásku si poté ponechejte na ruce po celou dobu její platnosti, slouží k Vašemu volnému pohybu po celém městě.

Osoby bydlící v uzavřené části městské památkové rezervace mají vstup ZDARMA po předložení dokladu prokazujícím místo bydliště (občanský průkaz, nájemní smlouva). Tuto skutečnost bude třeba prokázat při každém průchodu přes brány.

Obroková 10/12, Obroková 1/12 a Obroková 2/10 nejsou adresy bydliště, pouze korespondenční adresy a neopravňují ke vstupu na vinobraní bez vstupenky. Osoby s uvedenou adresou nejsou považovány za osoby bydlící v uzavřené zóně a nemají nárok na vstup zdarma na vinobraní.

Pro místní a podnikatele.