Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Facebook

 

Obsah

Stánkový prodej


Podmínky pro přidělování prodejních míst (stánkový prodej) na Znojemské historické vinobraní 2018

 
 

Informace pro zájemce o stánkový prodej na Znojemském historickém vinobraní 2018 (dále jen ZHV 2018) 


NOVINKY 2018:

- právo změnit podmínky prodeje a právo výběru prodávaného sortimentu a zamítnutí žádosti prodeje bez udání důvodu.
 

 

TERMÍNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ:

Prodejci vína a burčáku (prodej pouze vína a burčáku bez jiného sortimentu) - od 20.00 hod. 1. 3. 2018
Prodejci řemeslných výrobků - od 20.00 hod. 15. 3. 2018
Prodejci ostatního sortimentu - od 20.00 hod. 16. 4. 2018
Přihlášky prodejců přihlášených mimo dané termíny nebudou akceptovány!!!

 

TERMÍN KONÁNÍ ZHV 2018, UMÍSŤOVÁNÍ STÁNKŮ:

Termín konání Znojemského historického vinobraní: 14. - 16. 9. 2018 (pátek – neděle)

Prodejní doba je stanovena v pátek od 12.00 do 24.00 hod. (vyklizení prodejního místa v sobotu do 03:00 hod.), v sobotu od 9.00 do 24.00 hod. (vyklizení prodejního místa v neděli do 03:00 hod.) a v neděli pro prodejce na Václavském náměstí a ulici Přemyslovců 10.00 – 16.00 hod. (vyklizení prodejního místa v neděli do 18:00 hod.).

Prodejci jsou povinni vyklidit prodejní místo do výše uvedeného času. Časy vyklizení platí jak pro vyklizení a úklid prodejního místa, tak pro odjezd automobilů.

Prodejní stánky lze umísťovat na pronajímané plochy až v den zahájení Znojemského historického vinobraní, a to v době od 7.00 do 12.00 hod., v sobotu od 6.00 do 9.00 hod., v neděli pouze na  Václavském náměstí a ulici Přemyslovců od 7.00 do 10.00 hod.

V den zahájení Znojemského historického vinobraní jsou všechna zásobovací vozidla včetně přívěsných vozíků povinna opustit do 12.00 hod. areál městské památkové rezervace a lokality určené pro stánkový prodej, v sobotu pak do 9.00 hod.

 

PRODEJNÍ MÍSTA A NÁJEMNÉ:

Město Znojmo v rámci ZHV pronajímá pouze prodejní místa nikoli prodejní stánky. Prodejní stánky si zajišťují sami prodejci.

Město Znojmo nabízí k pronájmu místa o velikosti 3x2 a 3x3 m. Rozměr do hloubky nesmí být přesažen ani ve vzdušném prostoru. V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst. Max. počet míst na 1 prodejce je 5.

Cena za pronájem jednoho prodejního místa o velikosti 3x2 nebo 3x3 m na oba dny konání akce dle prodávaného sortimentu následovně:

 

Sortiment

Místo prodeje

A

B

C

Historická tržiště

Na Káře

(pouze občerstvení)

občerstvení, cukrovinky     

6000,- Kč

5100,- Kč

4400,-Kč

-

6000,- Kč

textil, hračky, ostatní

5760,- Kč

4900,- Kč

4000,-Kč

-

-

řemeslné a rukodělné výrobky

2400,- Kč

2040,- Kč

1750,-Kč

-

-

řemeslné a rukodělné výrobky historická tržiště

-

-

-

2400,- Kč *

-

 

Prodej 14. – 15. 9. 2018

Místo prodeje A:    Horní nám. (3x3 m), Masarykovo, nám. (3x3 m), Na Káře (3x3 m),

Místo prodeje B:    Divišovo nám (3x2 m), Horní park (3x3 m), nám. Svobody (3x3 m),

Místo prodeje C:    Horní Česká (3x3 m), Dolní Česká (3x3 m),

 

Prodej 14. – 16. 9. 2018

Historická tržiště:  Mikulášské nám. (3x2 m), Václavské nám. (3x2 m), ul. Přemyslovců (3x2 m).

Pokud máte zájem zúčastnit se prodeje v rámci historických tržišť (Václavské a Mikulášské náměstí, ul. Přemyslovců), přiložte i fotografii svého stánku. V těchto lokalitách je také podmínkou dobový oděv a dodržení historického vizuálu prodejního místa. V případě zjištění, že tato podmínka není dodržována, bude prodejce upozorněn příslušným pracovníkem MěÚ. V případě opakovaného porušování této podmínky může být odstoupeno od smlouvy bez nároku na vrácení předplaceného nájemného.

*) Na základě posouzení pověřeného pracovníka MěÚ Znojmo může být řemeslníkovi v případě předvádění ukázky výroby prodávaných řemeslných výrobků na historických tržištích vyplacena po skončení akce odměna ve výši 1000,- Kč, a to na řemeslníkem uvedený účet.

Při výběru řemeslníků na historická tržiště budou upřednostněni řemeslníci předvádějící řemeslo. 

Město Znojmo si vyhrazuje právo, v případě neobsazení všech stánků v jednotlivých lokalitách, posunout stánky tak, aby mezi nimi nebyly zbytečné proluky. Pořadí za sebou jdoucích stánků zůstane neměnné. 

Město Znojmo si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje a právo výběru prodávaného sortimentu a zamítnutí žádosti prodeje bez udání důvodu.

Nájemné musí být zaplaceno do 14 dní od závazného objednání prodejního/ch místa/míst            na účet č. 19-0000224741/0100, popř. na pokladně Městského úřadu Znojmo s uvedením variabilního symbolu. Variabilní symbol bude sdělen individuálně každému prodejci v potvrzovacím emailu s informacemi potřebnými pro platbu. V případě nezaplacení nájemného v uvedeném termínu bude místo dáno opět do prodeje.

  

NÁJEMNÍ SMLOUVA A PODMÍNKY PRODEJE:

Nájemní smlouvu k nahlédnutí naleznete ZDE.

Přečtěte si, prosím, důkladně závazné podmínky prodeje, které naleznete ZDE. Jejich dodržování bude kontrolováno po celou dobu trvání akce a nedodržení některých podmínek bude sankcionováno.

Nájemní smlouva a podmínky prodeje se budou podepisovat v den zahájení akce, tedy 14. 9. 2018, do 10.00 hod. na odboru majetkovém MěÚ Znojmo, Obroková 10, v prostorách u výtahu (místo pro vydávání smluv bude značeno směrovkami). Všichni nájemci jsou povinni se před instalací stánku dostavit k podpisu nájemní smlouvy a převzetí podmínek prodeje.

Po podpisu nájemní smlouvy a převzetí podmínek prodeje jsou všichni prodejci povinni vyhledat v dané lokalitě stánkového prodeje označenou osobu a převzít si své prodejní místo. 

 

LOKALITY STÁNKOVÉHO PRODEJE:

ZDE naleznete mapu města s lokalitami stánkového prodeje. Volná prodejní místa jsou vybarvena zeleně (budete-li se přihlašovat hned v prvním týdnu, může se stát, že volná místa nebudou vzhledem k přetíženosti systému ihned aktualizovaná. O provedené rezervaci prodejního místa Vás budeme informovat potvrzovacím e-mailem. V případě obsazení Vámi vybraného místa prodejcem, přihlášeným před Vámi, Vám bude nabídnuto jiné místo.) Vyberte si číslo svého prodejního místa v dané lokalitě. V levé horní části mapy najdete ovládací ikony (přibližování a oddalování – lupa s + nebo -, přesouvání na jiné místo v mapě – ručička, informace o prodejním místě – i). Číslo prodejního místa v dané lokalitě zjistíte dostatečným přiblížením nebo výběrem ikony i a následným kliknutím na vybrané prodejní místo. Rozmístění a čísla prodejních míst naleznete také ve formátu pdf ZDE. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

ZDE naleznete přihlašovací formulář, který můžete zaslat poštou na adresu: Město Znojmo, odbor majetkový, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo nebo prostřednictvím emailu na adresu: lucie.nekulova@muznojmo.cz.                                                                                                    ZDE naleznete vzor pro vyplnění přihlašovacího formuláře. Rezervace prodejního místa vám bude potvrzena v potvrzovacím emailu s údaji pro platbu.

Od 10. 9. 2018 včetně již nebudeme přijímat žádné písemné ani elektronické přihlášky, přihlášení od tohoto data bude možné pouze osobně na odboru majetkovém MěÚ Znojmo, přičemž zaplacení nájemného bude provedeno bezprostředně na pokladně. Přihlašování bude zcela ukončeno 14. 9. 2018 v 10.00 hod.

Z důvodu časové náročnosti pronájmu prodejních míst v den zahájení akce, Vám doporučujeme objednání prodejního místa s časovým předstihem.

V jednotlivých lokalitách stánkového prodeje je vymezena sortimentní náplň (viz tabulky níže). Po překročení maximální procentní hodnoty sortimentní náplně pro danou lokalitu, nebudou již další žádosti přijímány. 

 

Sortimentní náplně prodeje v jednotlivých lokalitách:

 

HORNÍ NÁMĚSTÍ

občerstvení a cukrovinky

max.  60%

hračky

max. 10%

tradiční rukodělné zboží

max. 20%

ostatní

max. 10%

 

VÁCLAVSKÉ ŃÁMĚSTÍ

tradiční rukodělné zboží

100%

 

ULICE PŘEMYSLOVCŮ

tradiční rukodělné zboží

100%

 

MIKULŠSKÉ NÁMĚSTÍ

tradiční rukodělné zboží

100%

 

DIVIŠOVO NÁMĚSTÍ

občerstvení a cukrovinky

max. 60%

hračky

max. 10%

tradiční rukodělné zboží

max. 30%

 

NÁMĚSTÍ SVOBODY

občerstvení a cukrovinky

max. 40%

hračky

max. 20%

textil

max. 20%

ostatní

max. 20%

 

HORNÍ PARK 

občerstvení a cukrovinky

max. 50%

hračky

max. 15%

textil

max. 15%

ostatní

max. 20%

 

HORNÍ A DOLNÍ ČESKÁ

občerstvení a cukrovinky

max. 40%

hračky

max. 15%

textil

max. 15%

ostatní

max. 30%

 

NA KÁŘE

občerstvení

100%

 

 

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ ENERGII A VODĚ:

Město Znojmo zajišťuje prodejcům napojení na odběr el. energie v lokalitách Horní náměstí, Masarykovo náměstí, Václavské náměstí, Mikulášské nám., ulice Přemyslovců a části Divišova náměstí. Odběr vody v lokalitě Horní náměstí. Mimo výše uvedené lokality si musí každý prodejce napojení na el. energii a vodu zajistit vlastním nákladem u vlastníků soukromých objektů.

Jednorázová cena za využití elektrické energie z městských pilomatů (zásuvkových skříní) je 1000,- Kč/1 prodejní místo pro stánky s občerstvením a 200,- Kč/1 prodejní místo na osvětlení stánků. Jednorázová cena za využití vody je 200,- Kč.

Cena za připojení k elektrickému proudu a vodě bude zaplacena spolu s nájemným do 14 dní od závazného objednání prodejního/ch místa/míst na účet č. 19-0000224741/0100, popř. na pokladně Městského úřadu Znojmo s uvedením variabilního symbolu. Variabilní symbol bude sdělen individuálně každému prodejci v potvrzovacím emailu s informacemi potřebnými pro platbu. V případě nezaplacení poplatku za el. energii a vodu v uvedeném termínu nebude prodejce na el. energii a vodu připojen a pozdější doplacení nebude z technických a organizačních důvodů možné. 

V případě, že prodejce má zájem o napojení na el. energii nebo vodu v těchto lokalitách, je nutno, aby vyplnil údaje v přihlašovacím formuláři při objednání místa. Při nenahlášení odběru dopředu nebude možné domluvit připojení na místě v den zahájení akce.

Každý prodejce musí mít vlastní kabeláž (prodlužovací kabely) a potřebné komponenty (rozdvojky, atd.) pro napojení el. energie a hadice pro přívod vody a to v dostatečné délce (20 - 50 m). Prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty). Umístění elektrických přípojek v trase průvodu je zakázáno. Na území městské památkové rezervace je zakázáno používat elektrocentrály.

Připojení nájemců ke zdroji el. proudu nebo ke zdroji vody provedou na základě seznamu všech objednaných přípojek během dopoledních hodin pověření zaměstnanci Správy nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizace. Všichni budou postupně obejiti a napojeni. Nevolejte!

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Prodejci jsou povinni respektovat velikost pronajaté prodejní plochy. Stánek a všechny jeho součásti nesmí přesáhnout hranice prodejní plochy, povolen není ani vzdušný přesah. 

Prodejci občerstvení v městské památkové rezervaci jsou povinni umístit pod celý stánek vč. přesahu linoleum či karton, aby nedocházelo k znečišťování veřejných ploch. 

Prodejci, prodávající v uzavřené části města, obdrží při podpisu smlouvy 1 volnou vstupenku na 1 prodejní místo pro vstup do uzavřené části města. Ostatní prodejci jsou povinni zakoupit si pro sebe a pro obsluhující personál, pro vstup do uzavřené části města, od pořadatele vstupenku. Bez této vstupenky jim nebude do uzavřené části města vstup povolen. 

V případě prodeje alkoholu a alkoholových výrobků (týká se i míchaných koktejlů) smí prodejce prodávat pouze alkohol s obsahem do 20%, prodej alkoholu s vyšším obsahem je v rámci ZHV zakázán. 

Záchytné parkoviště pro prodejce bude vyhrazeno na nám. Svobody naproti budově Finančního úřadu. Při naplnění kapacity parkoviště pro prodejce jsou zajištěna další záchytná parkoviště. 

Pro více informací se obraťte na odbor majetkový, Lucie Nekulová, tel: 515 216 223, email: lucie.nekulova@muznojmo.cz.

 

PŘÍLOHY