about

Informace pro bydlící a podnikatele

Uzavřené zóny

Znojemské historické vinobraní je výjimečnou událostí města Znojma. Při jejím pořádání se neobejdeme bez některých omezení, jako jsou uzavírky některých pozemních komunikací, jejich zvláštní užívání a objížďky. Město Znojmo se snaží zmírnit jejich dopady na občany žijící a podnikající v této části města. Výtěžek ze vstupného je použit k dalšímu rozvoji města. Znojemské historické vinobraní výrazně přispívá k propagaci Znojma a přináší mu i podnikatelům další příležitosti v dlouhodobé perspektivě. Věříme, že Vám nastavený systém v období Znojemského historického vinobraní zjednoduší přístup do uzavřené části města. Děkujeme za pochopení.

signature

Uzavření města (městská památková rezervace)

Historická část města bude pro vstup uzavřena v pátek 13. září od 12.00 do 23.30 hod., v sobotu 14. září pak od 8.00 do 22.30 hod.

 

Seznam ulic v uzavřené zóně

Antonínská Malá Františkánská Slepičí trh
Divišovo nám. Malá Michalská Tkalcovská
Dolní Česká Malá Mikulášská U Branky
Horní Česká Mikulášské nám. U Brány
Horní nám. Na Kopečku Úvoz
Hradní Na Svahu V Jirchářích
Jezuitská Napajedla Václavské nám.
Jezuitské nám. Obroková Velká Františkánská
Klácelova Pasířská Velká Michalská
Kollárova Pontassievská Velká Mikulášská
Kovářská Přemyslovců Veselá
Kramářská Radniční Vlkova
Lazebnická Slepá Zámečnická
Masarykovo nám. Staré Město Zelenářská

Obroková 10/12, Obroková 1/12 a Obroková 2/10 nejsou adresy bydliště, pouze korespondenční adresy a neopravňují ke vstupu na vinobraní bez vstupenky. Osoby s uvedenou adresou nejsou považovány za osoby bydlící v uzavřené zóně a nemají nárok na vstup zdarma na vinobraní.
V případě dotazů volejte na informační linku v TIC, Obroková 10, Znojmo na tel. čísle +420 515 222 552.

Vstup do uzavřené zóny

Informace pro bydlící v uzavřené zóně

V době uzavření historického centra města se musí občan bydlící v uzavřené části města při vstupu do uzavřené zóny prokázat dokladem, který prokazuje, že bydlí v uzavřené zóně (občanský průkaz, nájemní smlouva v případě, že nejde o trvalé bydliště). Děti do 15 let mají vstup zdarma. Doporučujeme mít u sebe nějaký doklad prokazující věk, aby nedocházelo ke komplikacím na vstupních branách.

Informace pro podnikatele v uzavřené zóně

Podnikatelé a jejich zaměstnanci nejčastěji využívají možnosti bezplatného vstupu do zóny ještě před jejím uzavřením. Podnikatelé, kteří prokážou, že fakticky podnikají na adrese spadající do uzavřené zóny, mohou zakoupit zlevněné vstupné pro sebe a své zaměstnance dle platného ceníku, a to předem v Turistickém informačním centru ve Znojmě, Obroková 10. Místo podnikání je třeba doložit nájemní smlouvou vztahující se na provozovnu umístěnou na adrese spadající do uzavřené zóny nebo živnostenským oprávněním, ve kterém je uvedena příslušná adresa podnikání, příp. provozovny. Náklady na zlevněné vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku. Ve vlastním zájmu zakupte vstupenky s dostatečným časovým předstihem. V TIC Znojmo, Obroková 10 možný prodej na fakturu.